Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Đắc Nông.
KQXS Đắc Nông 11/11/2017
GiảiKết quả
830
7432
67491-9765-3746
52310
423457-36843-92593-48531-91074-27451-08897
331984-81394
239013
133742
ĐB548272
Kết quả mới của XSKT Đắc Nông được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Đắc Nông 04/11/2017
GiảiKết quả
823
7906
62141-6701-0838
52539
448087-42738-69528-66142-53740-61509-50319
341585-39611
266416
143492
ĐB746498
KQXS Đắc Nông 28/10/2017
GiảiKết quả
837
7213
63951-5115-6638
55738
445025-18787-72026-40979-14802-67036-45510
367180-42233
228116
115457
ĐB259876
KQXS Đắc Nông 21/10/2017
GiảiKết quả
870
7432
60387-5306-0345
51758
447299-45434-09450-98614-18230-79622-40666
335863-22236
239856
169542
ĐB873712
KQXS Đắc Nông 14/10/2017
GiảiKết quả
863
7397
66740-8985-4848
55741
452215-27556-59439-38197-91577-93948-06615
328937-28702
299817
184644
ĐB921955
Note: Kết quả xổ số Đắc Nông (kqxs Đắc Nông) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Đắc Nông (ĐN) được cập nhật đầy đủ để dò số Đắc Nông thay thế vé dò Đắc Nông. Thống kê xổ số (tk xs) Đắc Nông được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso dacnong). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Đắc Nông, kqxs ĐN, kqxsĐN, xskt Đắc Nông, xskt ĐN, xs Đắc Nông, tkxs Đắc Nông, thống kê xs Đắc Nông, thống kê sx Đắc Nông, thống kê xskt Đắc Nông, xs kiến thiết Đắc Nông, kq xs Đắc Nông, kết quả xs Đắc Nông, kq xổ số Đắc Nông, xổsố Đắc Nông, sổxố Đắc Nông, dự đoán xs Đắc Nông, dò kqxs Đắc Nông, ketquaxoso Đắc Nông, ketquaxosodacnong, xosokienthietdacnong, kqxskt Đắc Nông, kqxskt dacnong, dự đoán xổ số Đắc Nông, dự đoán xổ số dacnong, dudoanxoso dacnong, xosokienthiet dacnong, đài Đắc Nông, dò số Đắc Nông, dò số ĐN. chu kỳ xổ số Đắc Nông, kqxsĐắc Nông, kqxsdacnong, xsktĐắc Nông, xsktdacnong, xsktĐN, kqxskt, xổ số Đắc Nông trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Đắc Nông
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Đắc Nông.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
3_182___________________029____051______033___
1_171__________________043_____035_____034___
9_170__________________035_____038_____035____
2_164_________________032____033____033___
8_163_________________026____037_____038____
5_162_________________041_____031____038____
7_161_________________043_____032____041____
4_159_________________029____039_____033___
6_155_________________029____033____037____
0_153________________033____031____038____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 99-15
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
42_6______152<11-1--11------1-----<
87_8________134<-111--1-----11-1--1-<
33_6______121<--1---11-1--1---1---<
41_5_____121<-1--11---1---1------<
40_5_____114<-1--1-1-1--------1--<
37_7_______101<--1-1--21--1-------1<
36_4____100<--11---1--1---------<
57_6______092<1-1-----11-1-------1<
30_7_______089<1--1---1----1-1---11<
39_4____089<-1--1-1----------1--<
10_4____089<1-1--1------------1-<
02_5_____087<--1-12--------1-----<
15_6______077<--1-2---1---1---1---<
06_7_______076<-1-1-----2--1-----2-<
85_5_____076<-1--1---------111---<
12_4____072<---1---1-1--------1-<
94_6______071<1----1-1---1---1---1<
93_4____070<1------11----1------<
38_7_______068<-22-------1--1-----1<
32_3___068<1--1------1---------<
19_3___068<-1---1----1---------<
13_3___068<1-1--------1--------<
16_2__066<-11-----------------<
99_5_____065<---1--1---1--------2<
98_6______064<-1----1--1----1--11-<
76_5_____064<--1--1------1-1--1--<
58_4____064<---1-1----1---1-----<
65_7_______063<1-----1---11----12--<
46_4____063<1------1-2----------<
51_4____061<1-1-------------11--<
97_3___060<1---2---------------<
17_5_____059<----11-1-----1---1--<
84_3___059<1----2--------------<
63_3___059<---11----------1----<
56_3___058<---11-----------1---<
92_4____057<-1-----1----1-1-----<
09_3___057<-1------1-1---------<
25_4____056<--1--1--------2-----<
01_5_____054<-1------1----1-1--1-<
11_4____053<-1------1-----11----<
72_2__051<1------1------------<
26_4____048<--1-----1--1-------1<
31_5_____046<1-----1---------2--1<
83_5_____045<-----11----21-------<
14_3___045<---1----1--------1--<
66_4____044<---1-------11-1-----<
60_5_____043<-----1--1-1----1-1--<
29_4____043<------1-1--11-------<
43_3___043<1---------1--1------<
48_6______042<----2----1-1---1--1-<
20_4____042<------11----11------<
04_4____042<------1-1--1-1------<
77_4____041<----1---1---1--1----<
96_3___041<------1-1-1---------<
79_3___041<--1--------11-------<
28_3___041<-1-----------11-----<
50_3___040<---1-----1------1---<
74_3___039<1---------1------1--<
23_2__039<-1---------1--------<
88_4____038<---------111---1----<
78_3___038<-----11---------1---<
22_3___038<---1------1----1----<
34_2__034<---1-------1--------<
91_3___033<1-------------1----1<
75_4____032<------1--1--1------1<
44_2__032<----1----1----------<
80_4____031<--1------------1-1-1<
70_1_030<---1----------------<
45_1_030<---1----------------<
00_3___028<-----1----1----1----<
47_3___027<------1--1--------1-<
89_4____025<-------1-----1-11---<
54_3___023<---------11---1-----<
73_3___021<---------1--1-1-----<
55_1_021<----1---------------<
35_6______020<-------1----1----121<
49_4____020<-----1--------1---11<
08_2__019<-----1----------1---<
24_4____018<-------1-----1-----2<
64_3___018<----------11---1----<
05_2__017<--------1------1----<
52_1_017<--------1-----------<
95_2__016<---------1---1------<
81_2__016<------1-----------1-<
21_2__016<-------1---------1--<
67_2__014<--------1---------1-<
69_3___012<----------------111-<
53_4____011<-----------1--1--1-1<
62_4____010<------------12----1-<
59_2__009<------------1--1----<
86_1_008<----------1---------<
71_4____007<-------------2-1--1-<
68_2__007<-------------1--1---<
90_2__003<----------------11--<
27_3___002<----------------21--<
82_1_002<----------------1---<
18_1_000<-------------------1<
61_0000<--------------------<
07_0000<--------------------<
03_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
965_3______<------1----------2--<
787_3______<--1----------1-1----<
765_3______<1----------1----1---<
740_3______<-1--1-1-------------<
738_3______<-11----------------1<
637_3______<-------2---1--------<
569_3______<----------------111-<
510_3______<--1--1------------1-<
383_3______<-----1-----11-------<
142_3______<-1-----1------1-----<
141_3______<-1---1-------1------<
036_3______<--1----1--1---------<
979_2____<--1--------1--------<
975_2____<------1------------1<
960_2____<-----1--1-----------<
946_2____<---------2----------<
937_2____<----1---1-----------<
935_2____<------------------11<
904_2____<--------1----1------<
876_2____<--1-----------1-----<
817_2____<----1------------1--<
766_2____<-----------11-------<
758_2____<---1------1---------<
757_2____<--------11----------<
743_2____<----------1--1------<
741_2____<----1----1----------<
720_2____<-------1-----1------<
699_2____<-------------------2<
630_2____<------------1-----1-<
622_2____<---1-----------1----<
611_2____<-1-------------1----<
593_2____<1------------1------<
577_2____<----1---1-----------<
515_2____<------------1---1---<
509_2____<-1--------1---------<
505_2____<--------1------1----<
498_2____<-1-------1----------<
492_2____<-1-----1------------<
471_2____<-------------1-1----<
457_2____<1-1-----------------<
432_2____<1--1----------------<
285_2____<--------------11----<
272_2____<1------1------------<
233_2____<--1-------------1---<
230_2____<---1---1------------<
225_2____<-----1--------1-----<
195_2____<---------1---1------<
188_2____<----------1----1----<
176_2____<-----1------1-------<
115_2____<--1-----1-----------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Đắc Nông (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 11/11
-> để tham khảo kết quả xổ số Đắc Nông ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
839
7?12
6??57 ??87 ??02
5??02
4???38 ???58 ???10 ???19 ???15 ???99 ???06
3???13 ???38
2???40
1???10
ĐB???15
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
38-10-12-58-15-99
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
99-15
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Đắc Nông 11/11/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 33 - 02

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
310 11 12 013 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
*30 531 432 33 34 35 36 37 38 39
40 41 742 843 44 45 746 47 48 49
50 451 52 53 54 55 56 457 58 59
60 61 62 63 64 765 66 67 68 69
70 71 48272 73 074 75 76 77 78 79
80 81 82 83 984 85 86 87 88 89
90 491 92 593 394 95 96 897 98 99

...