Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Đà Nẵng.
KQXS Đà Nẵng 27/09/2014
GiảiKết quả
849
7104
68748-8833-7180
53777
477872-85425-57454-60600-15211-82250-45141
305122-49245
242226
175801
ĐB469741
Kết quả mới của XSKT Đà Nẵng được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Đà Nẵng 24/09/2014
GiảiKết quả
808
7476
65836-4368-2431
50642
446079-75251-11201-89491-37507-14780-21428
393240-65201
252546
190810
ĐB422510
KQXS Đà Nẵng 20/09/2014
GiảiKết quả
878
7353
62683-9652-4230
50294
440718-90572-11611-73159-09359-47397-15365
349481-83609
231733
144825
ĐB106514
KQXS Đà Nẵng 17/09/2014
GiảiKết quả
836
7573
60206-8749-9507
56341
463856-74499-93287-31832-83769-90813-40894
320769-00411
284149
153061
ĐB023282
KQXS Đà Nẵng 13/09/2014
GiảiKết quả
858
7113
67312-1326-3121
54246
424875-44545-43037-74461-83400-33808-95032
339851-88597
273633
156272
ĐB477866
Note: Kết quả xổ số Đà Nẵng (kqxs Đà Nẵng) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Đà Nẵng (ĐN) được cập nhật đầy đủ để dò số Đà Nẵng thay thế vé dò Đà Nẵng. Thống kê xổ số (tk xs) Đà Nẵng được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso danang). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Đà Nẵng, kqxs ĐN, kqxsĐN, xskt Đà Nẵng, xskt ĐN, xs Đà Nẵng, tkxs Đà Nẵng, thống kê xs Đà Nẵng, thống kê sx Đà Nẵng, thống kê xskt Đà Nẵng, xs kiến thiết Đà Nẵng, kq xs Đà Nẵng, kết quả xs Đà Nẵng, kq xổ số Đà Nẵng, xổsố Đà Nẵng, sổxố Đà Nẵng, dự đoán xs Đà Nẵng, dò kqxs Đà Nẵng, ketquaxoso Đà Nẵng, ketquaxosodanang, xosokienthietdanang, kqxskt Đà Nẵng, kqxskt danang, dự đoán xổ số Đà Nẵng, dự đoán xổ số danang, dudoanxoso danang, xosokienthiet danang, đài Đà Nẵng, dò số Đà Nẵng, dò số ĐN. chu kỳ xổ số Đà Nẵng, kqxsĐà Nẵng, kqxsdanang, xsktĐà Nẵng, xsktdanang, xsktĐN, kqxskt, xổ số Đà Nẵng trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Đà Nẵng.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_186____________________034____044_____041____
4_183___________________034____046______037____
2_169__________________048______029____039____
8_168__________________048______032____034___
5_165_________________031____038_____039____
3_162_________________033____037_____031___
6_160_________________032____036_____043____
0_157_________________028____036_____035____
7_153________________035_____028____028___
9_137_______________017___034____033___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 54-01
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
46_6______147<-1--11-1-1---1------<
01_8________122<12---1---11-------2-<
11_5_____122<1-11--1-------1-----<
32_8________109<---111-1---------13-<
00_5_____106<1---11---1--------1-<
72_4____097<1-1-1------1--------<
33_4____097<1-1-1------1--------<
97_5_____096<--1-1---1--1----1---<
13_7_______091<---11-2----11--1----<
78_4____091<--1--1---11---------<
51_3___091<-1--1-1-------------<
94_3___089<--11-1--------------<
36_6______088<-1-1-1-------2----1-<
79_5_____088<-1---1--1----1---1--<
40_5_____087<-1----11-1-1--------<
26_3___087<1---1---1-----------<
61_4____084<---11-2-------------<
45_5_____080<1---1--1-----------2<
25_5_____079<1-1----1------2-----<
49_4____078<1--2----1-----------<
56_5_____071<---1---1-1------1-1-<
42_7_______070<-1-----1----1-111--1<
80_3___070<11-----------1------<
54_5_____068<1-----1--1--11------<
04_5_____068<1-----11-----1-----1<
07_4____066<-1-1------1--------1<
81_3___066<--1----11-----------<
14_4____064<--1--1------11------<
08_2__064<-1--1---------------<
65_6______062<--1---1-----2-1--1--<
87_3___061<---1--1----1--------<
41_5_____059<2--1---------2------<
99_3___059<---1---1----1-------<
53_2__059<--1--1--------------<
73_2__057<---1--1-------------<
16_7_______056<-----1-2-12----1----<
91_5_____055<-1------1----1-1-1--<
69_5_____054<---2----11-------1--<
10_6______053<-2---1-------1--2---<
48_5_____051<1------1---1------11<
76_3___050<-1------1--------1--<
84_5_____048<-------211---------1<
22_4____048<1-------1------1-1--<
50_5_____046<1-------1-------21--<
88_6______043<------1--1-11-1----1<
31_4____043<-1---------1-1-----1<
68_3___043<-1----------11------<
20_4____042<-----1--1--1--1-----<
83_5_____041<--1------1------12--<
44_6______040<-------1--1---111--1<
05_5_____040<-----1---1--11---1--<
52_4____040<--1--------1---11---<
28_2__040<-1--------1---------<
09_2__035<--1--------1--------<
82_2__033<---1--------1-------<
77_1_033<1-------------------<
35_3___032<------1-1----------1<
21_2__032<----1----1----------<
58_5_____031<----1------1--1-1-1-<
66_4____031<----1-------1-11----<
06_3___031<---1-----------1-1--<
30_2__030<--1-------------1---<
59_3___029<--2------------1----<
12_3___029<----1-----1----1----<
18_2__029<--1--------------1--<
98_3___027<--------11------1---<
67_4____026<--------1-1----1-1--<
19_4____026<--------2----11-----<
37_3___026<----1-----1-------1-<
39_4____025<-----1----1------1-1<
64_4____024<------1-----1--1---1<
93_3___024<-----1----1--------1<
75_4____023<----1---------2-1---<
74_2__023<------1----1--------<
15_5_____022<---------1-21------1<
96_5_____021<----------11--1-1-1-<
23_3___021<-------1----1-----1-<
95_1_020<-----1--------------<
47_1_020<-----1--------------<
92_3___019<---------11-------1-<
60_1_019<------1-------------<
43_2__018<------1---------1---<
34_1_017<--------1-----------<
57_4____016<----------1-1--1---1<
90_3___016<-----------11--1----<
71_2__016<-------1---------1--<
62_3___015<---------1-----1-1--<
27_2__013<----------1--1------<
85_3___008<-------------12-----<
24_2__008<----------1-------1-<
89_1_008<----------1---------<
63_2__007<------------1----1--<
86_1_004<--------------1-----<
29_2__003<--------------1----1<
17_1_003<---------------1----<
02_1_003<---------------1----<
55_2__002<----------------1-1-<
03_1_002<----------------1---<
38_2__000<------------------11<
70_1_000<------------------1-<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
866_3______<----1-------1--1----<
705_3______<---------1---1---1--<
510_3______<-1---1----------1---<
932_2____<-----1------------1-<
891_2____<-------------1-1----<
857_2____<----------1--------1<
856_2____<---1--------------1-<
844_2____<-------1------1-----<
840_2____<-------1---1--------<
801_2____<1--------1----------<
769_2____<---2----------------<
758_2____<-----------1--1-----<
755_2____<----------------1-1-<
743_2____<------1---------1---<
713_2____<------1-----1-------<
696_2____<----------1-----1---<
693_2____<----------1--------1<
654_2____<---------1---1------<
627_2____<----------1--1------<
616_2____<-----1---1----------<
611_2____<--1---1-------------<
546_2____<-1-------1----------<
507_2____<-1-1----------------<
442_2____<-------1-------1----<
439_2____<-----1-------------1<
431_2____<-1-----------------1<
428_2____<-1--------1---------<
383_2____<---------1-------1--<
365_2____<--1---------1-------<
320_2____<-----1-----1--------<
290_2____<-----------11-------<
285_2____<-------------11-----<
282_2____<---1--------1-------<
274_2____<------1----1--------<
245_2____<1------------------1<
216_2____<-------1--1---------<
206_2____<---1-----------1----<
201_2____<-2------------------<
200_2____<---------1--------1-<
183_2____<----------------11--<
178_2____<-----1----1---------<
142_2____<------------1------1<
136_2____<-----1-------1------<
104_2____<1-----1-------------<
079_2____<-1---------------1--<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Đà Nẵng (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 27/9
-> để tham khảo kết quả xổ số Đà Nẵng ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
845
7?61
6??94 ??14 ??46
5??79
4???36 ???54 ???49 ???13 ???00 ???51 ???80
3???04 ???04
2???07
1???80
ĐB???01
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
94-79-45-00-01-54
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
54-01
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Đà Nẵng 27/09/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 97 - 53

600 801 02 03 104 05 06 07 08 09
10 211 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 122 23 24 425 226 27 28 29
30 31 32 833 34 35 36 37 38 39
40 1697412 42 43 44 245 46 47 748 *49
250 51 52 53 454 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 872 73 74 75 76 777 78 79
180 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...