Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Đà Nẵng.
KQXS Đà Nẵng 27/08/2016
GiảiKết quả
877
7243
68381-0858-8410
58309
412612-05341-52012-98627-76210-09172-34913
345344-34322
269350
141195
ĐB94360
Kết quả mới của XSKT Đà Nẵng được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Đà Nẵng 24/08/2016
GiảiKết quả
896
7016
65562-8544-2139
54212
483168-22452-06630-08424-20019-58327-36380
315293-09158
237251
112621
ĐB41071
KQXS Đà Nẵng 20/08/2016
GiảiKết quả
875
7953
66317-4148-2215
58497
429657-50413-73246-01921-94544-55731-76017
318795-27394
216518
101615
ĐB86673
KQXS Đà Nẵng 17/08/2016
GiảiKết quả
801
7222
61626-6769-7682
52461
449039-11863-51432-44454-83855-95404-44189
334632-46120
282789
169681
ĐB92369
KQXS Đà Nẵng 13/08/2016
GiảiKết quả
876
7344
61573-2812-9341
57555
429311-64110-54125-23268-68404-67631-25537
343368-61416
238824
197247
ĐB43045
Note: Kết quả xổ số Đà Nẵng (kqxs Đà Nẵng) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Đà Nẵng (ĐN) được cập nhật đầy đủ để dò số Đà Nẵng thay thế vé dò Đà Nẵng. Thống kê xổ số (tk xs) Đà Nẵng được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso danang). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Đà Nẵng, kqxs ĐN, kqxsĐN, xskt Đà Nẵng, xskt ĐN, xs Đà Nẵng, tkxs Đà Nẵng, thống kê xs Đà Nẵng, thống kê sx Đà Nẵng, thống kê xskt Đà Nẵng, xs kiến thiết Đà Nẵng, kq xs Đà Nẵng, kết quả xs Đà Nẵng, kq xổ số Đà Nẵng, xổsố Đà Nẵng, sổxố Đà Nẵng, dự đoán xs Đà Nẵng, dò kqxs Đà Nẵng, ketquaxoso Đà Nẵng, ketquaxosodanang, xosokienthietdanang, kqxskt Đà Nẵng, kqxskt danang, dự đoán xổ số Đà Nẵng, dự đoán xổ số danang, dudoanxoso danang, xosokienthiet danang, đài Đà Nẵng, dò số Đà Nẵng, dò số ĐN. chu kỳ xổ số Đà Nẵng, kqxsĐà Nẵng, kqxsdanang, xsktĐà Nẵng, xsktdanang, xsktĐN, kqxskt, xổ số Đà Nẵng trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Đà Nẵng.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_189____________________035_____044_____038____
4_188____________________033____044_____044____
3_172__________________034____041_____039____
2_172__________________040_____047______030___
6_165_________________043_____037_____036____
5_154________________033____031____036____
7_149________________024___037_____039____
9_148________________033____031____029___
8_146________________034____029____032___
0_137_______________031____019___037____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 46-24
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
44_11___________162<111-11-111-1---1---1<
24_6______158<-1--11--111---------<
12_5_____122<21--1-1-------------<
16_6______118<-1--11--1-2---------<
21_6______116<-11---11------1----1<
41_9_________112<1---11-1---3----11--<
58_6______093<11------1--11-1-----<
27_6______090<11-----1--1----11---<
10_4____086<2---1--1------------<
04_4____085<---112--------------<
55_4____084<---11--1--------1---<
75_5_____082<--1---11-----2------<
68_7_______076<-1--2-1------2----1-<
22_5_____076<1--1----1------1---1<
15_8________070<--2----11-1--11--1--<
13_6______068<1-1----------11--11-<
26_7_______063<---1--1-----1-1-21--<
95_3___063<1-1-------------1---<
31_3___063<--1-1-------1-------<
73_3___062<--1-1--------1------<
50_6______061<1------2--1--1----1-<
39_4____061<-1-1------------1-1-<
30_4____061<-1---1---------1-1--<
77_5_____060<1-----1----1--11----<
46_3___060<--1----1-1----------<
72_4____059<1------1--1-1-------<
93_3___058<-1-----1--1---------<
61_2__058<---1-1--------------<
47_7_______057<----1--12---2------1<
37_6______057<----11---1-1-1-----1<
63_4____057<---1-1---------11---<
81_4____055<1--1---------------2<
71_5_____054<-1------1---2--1----<
20_3___052<---1---1-----------1<
43_2__052<1-----1-------------<
19_5_____049<-1---------11-1---1-<
80_6______048<-1-------1-2------2-<
62_6______046<-1--------1---1-11-1<
89_4____046<---2----1-----1-----<
64_4____046<-----1--11-------1--<
34_6______044<-----1-----1-1-111--<
51_4____044<-1--------1----1-1--<
54_3___044<---1----1---------1-<
60_2__044<1--------1----------<
48_2__042<--1------1----------<
96_5_____039<-1----------1---1-11<
74_3___037<------11-------1----<
98_5_____036<--------121-----1---<
52_1_035<-1------------------<
69_4____033<---2--------11------<
94_4____032<--1-----------1--2--<
11_2__032<----1----1----------<
85_4____031<-------11------1---1<
32_3___031<---2--------1-------<
57_2__031<--1------------1----<
97_1_031<--1-----------------<
53_1_031<--1-----------------<
18_2__030<--1-------------1---<
09_2__030<1-----------------1-<
82_1_030<---1----------------<
83_3___029<-----1-----1-1------<
45_4____028<----1-------1-1---1-<
29_4____028<------2------11-----<
17_4____028<--2---------1------1<
01_2__028<---1-------------1--<
05_4____027<-------1-1------1--1<
67_3___027<------1--1--------1-<
70_4____026<--------1-1---1---1-<
25_2__026<----1-----1---------<
33_9_________025<---------2--11-12--2<
23_5_____025<------2-----1----2--<
76_3___025<----1------1------1-<
42_2__024<-----1-----1--------<
66_3___023<------1-----1----1--<
03_3___023<---------11---1-----<
40_3___021<--------1--1------1-<
78_2__021<-----1--------1-----<
65_2__021<-----1--------1-----<
86_1_020<-----1--------------<
92_3___019<--------2----------1<
91_1_019<------1-------------<
49_1_019<------1-------------<
87_3___018<------1--------2----<
79_3___017<-----1-----------2--<
14_2__015<------1------------1<
56_3___014<-----------1-1--1---<
36_4____012<----------1----21---<
07_2__011<-----------1--1-----<
84_1_011<---------1----------<
59_1_011<---------1----------<
90_5_____010<----------3---1---1-<
28_3___010<------------12------<
08_1_007<-----------1--------<
88_2__005<-------------1----1-<
38_2__004<---------------1-1--<
99_1_000<------------------1-<
06_1_000<-------------------1<
35_0000<--------------------<
02_0000<--------------------<
00_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
977_3______<-----------1--11----<
544_3______<-11----------------1<
350_3______<1------1----------1-<
344_3______<1---1--1------------<
947_2____<------------1------1<
921_2____<--1-----------1-----<
915_2____<--------1-----1-----<
868_2____<-------------1----1-<
864_2____<-----1-----------1--<
855_2____<---1------------1---<
844_2____<---------1-1--------<
785_2____<--------1------1----<
780_2____<---------1--------1-<
737_2____<-----------1-1------<
731_2____<--1---------1-------<
647_2____<--------2-----------<
636_2____<---------------11---<
627_2____<1------1------------<
626_2____<---1----------1-----<
624_2____<-----1----1---------<
621_2____<-1----1-------------<
615_2____<--1----1------------<
607_2____<-----------1--1-----<
562_2____<-1-----------------1<
523_2____<------1----------1--<
505_2____<---------1---------1<
454_2____<---1----1-----------<
441_2____<-----------1----1---<
416_2____<----11--------------<
404_2____<---11---------------<
394_2____<--1--------------1--<
341_2____<1---1---------------<
333_2____<---------1------1---<
293_2____<-1--------1---------<
268_2____<----1-1-------------<
247_2____<----1-------1-------<
246_2____<--1------1----------<
233_2____<---------1--1-------<
203_2____<---------1----1-----<
195_2____<1---------------1---<
179_2____<-----1-----------1--<
172_2____<1------1------------<
141_2____<-------1---1--------<
063_2____<---------------11---<
039_2____<---1--------------1-<
033_2____<---------------1---1<
022_2____<---------------1---1<
015_2____<----------1--1------<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Đà Nẵng (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 27/8
-> để tham khảo kết quả xổ số Đà Nẵng ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
877
7?13
6??04 ??73 ??73
5??61
4???61 ???75 ???58 ???68 ???24 ???22 ???73
3???68 ???73
2???50
1???46
ĐB???22
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
68-22-61-24-13-46
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
46-24
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Đà Nẵng 27/08/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 16 - 73

00 01 02 03 04 05 06 07 08 309
24102 11 06122 913 14 15 16 17 18 19
20 21 322 23 24 25 26 627 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 341 42 243 344 45 46 47 48 49
350 51 52 53 54 55 56 57 858 59
94360 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 172 73 74 75 76 *77 78 79
80 381 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 195 96 97 98 99

...