Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Đà Nẵng.
KQXS Đà Nẵng 25/06/2016
GiảiKết quả
845
7696
64667-2350-0780
59880
458119-84299-85176-87868-53670-85640-96039
323688-47213
262690
184154
ĐB98509
Kết quả mới của XSKT Đà Nẵng được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Đà Nẵng 22/06/2016
GiảiKết quả
806
7505
60581-1837-4544
56821
439592-03685-36420-66562-35781-78022-99933
322217-13414
263596
174033
ĐB14947
KQXS Đà Nẵng 18/06/2016
GiảiKết quả
868
7801
69261-6502-5427
53861
483233-36237-43376-61289-82871-89566-98965
336884-19814
287499
192292
ĐB87559
KQXS Đà Nẵng 15/06/2016
GiảiKết quả
841
7752
66156-2674-9929
57923
403875-38299-39812-14559-95685-75879-93053
332272-53719
236461
115018
ĐB98549
KQXS Đà Nẵng 11/06/2016
GiảiKết quả
897
7800
63156-6622-0644
52207
439007-90583-13438-04978-71787-12594-57819
328449-15280
217467
120830
ĐB42932
Note: Kết quả xổ số Đà Nẵng (kqxs Đà Nẵng) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Đà Nẵng (ĐN) được cập nhật đầy đủ để dò số Đà Nẵng thay thế vé dò Đà Nẵng. Thống kê xổ số (tk xs) Đà Nẵng được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso danang). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Đà Nẵng, kqxs ĐN, kqxsĐN, xskt Đà Nẵng, xskt ĐN, xs Đà Nẵng, tkxs Đà Nẵng, thống kê xs Đà Nẵng, thống kê sx Đà Nẵng, thống kê xskt Đà Nẵng, xs kiến thiết Đà Nẵng, kq xs Đà Nẵng, kết quả xs Đà Nẵng, kq xổ số Đà Nẵng, xổsố Đà Nẵng, sổxố Đà Nẵng, dự đoán xs Đà Nẵng, dò kqxs Đà Nẵng, ketquaxoso Đà Nẵng, ketquaxosodanang, xosokienthietdanang, kqxskt Đà Nẵng, kqxskt danang, dự đoán xổ số Đà Nẵng, dự đoán xổ số danang, dudoanxoso danang, xosokienthiet danang, đài Đà Nẵng, dò số Đà Nẵng, dò số ĐN. chu kỳ xổ số Đà Nẵng, kqxsĐà Nẵng, kqxsdanang, xsktĐà Nẵng, xsktdanang, xsktĐN, kqxskt, xổ số Đà Nẵng trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Đà Nẵng.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_179___________________034____050______037____
0_176___________________040_____035_____037____
6_175___________________039_____044_____035____
9_172__________________032____034____040____
2_166__________________043_____035_____038____
8_159_________________036_____027____041____
5_156_________________039_____030____031___
3_154________________024___030____038____
7_146________________029____042_____032___
4_137_______________024___033____031___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 92-44
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
99_5_____149<1-11-11-------------<
18_10__________131<---1-1212----1--11--<
76_6______116<1-1---12------1-----<
33_6______101<-21---1-2-----------<
98_6______092<-----1111-1---1-----<
14_5_____087<-11--------111------<
22_5_____086<-1--1--1-------1---1<
19_6______085<1--11----------1--11<
49_4____084<---11---1------1----<
20_5_____078<-1---1-------111----<
84_3___078<--1--1---1----------<
06_7_______077<-1----1-11-----21---<
39_4____074<1-----11---1--------<
44_4____071<-1--1-----1--1------<
92_5_____070<-11-------1----1---1<
56_4____069<---11----1------1---<
61_7_______068<--21-----1-----111--<
96_3___067<11--------------1---<
37_2__066<-11-----------------<
85_2__065<-1-1----------------<
65_6______064<--1-----12-1---1----<
80_4____064<2---1------1--------<
38_4____064<----1-12------------<
45_6______063<1----1---1---1---1-1<
21_6______063<-1------1--11-1---1-<
67_3___063<1---1---------1-----<
68_5_____062<1-1----------2----1-<
59_2__061<--11----------------<
83_4____060<----1--11--1--------<
27_2__058<--1---1-------------<
13_5_____056<1----1----1-----2---<
05_3___056<-1----1------1------<
09_5_____055<1----1------1---1-1-<
54_4____055<1----1-----1-----1--<
17_6______054<-1---------11----111<
10_6______053<-----11-1---1----1-1<
50_2__053<1----1--------------<
15_5_____051<-----11--1-1------1-<
52_6______050<---1-----1-12-----1-<
72_5_____050<---1----1---1---11--<
43_5_____049<------11--1-1-1-----<
32_7_______047<----11------1-1-21--<
79_5_____047<---1-----1--1-2-----<
26_5_____047<-----1--1--11--1----<
81_4____046<-2-------1------1---<
87_3___045<----1-1---1---------<
07_4____044<----2--1--------1---<
70_3___044<1--------1-----1----<
23_6______043<---1----1------1-2-1<
00_4____043<----11-----1-----1--<
94_3___042<----1--1----1-------<
74_3___042<---1-----1----1-----<
51_5_____040<-----1---12--1------<
71_4____039<--1-------2---1-----<
89_3___039<--1------1--------1-<
88_3___039<1---------1------1--<
41_3___038<---1-------1--1-----<
75_6______037<---1--------11---1-2<
34_2__037<-----1--1-----------<
62_2__036<-1------------1-----<
60_6______035<-----11-------1---12<
29_2__035<---1------1---------<
47_1_035<-1------------------<
01_2__034<--1---------1-------<
77_4____033<-------2-1-------1--<
63_4____033<-------1--11---1----<
53_2__032<---1---------1------<
97_4____031<----1-----1---1--1--<
69_4____031<-------1--1--1-1----<
12_2__031<---1----------1-----<
66_4____030<--1------------1--2-<
90_2__029<1------------------1<
40_4____028<1-----------------21<
02_3___028<--1--------------1-1<
78_3___023<----1----------11---<
04_3___022<--------1----1-1----<
91_2__022<------1-----1-------<
11_3___021<--------1----1--1---<
30_1_021<----1---------------<
48_3___020<-------2-----------1<
46_1_019<------1-------------<
64_3___016<----------11-----1--<
08_3___014<----------12--------<
16_2__014<--------1---------1-<
73_3___013<----------1--1----1-<
36_3___013<------------11--1---<
28_3___013<-----------11-----1-<
24_1_011<---------1----------<
03_1_011<---------1----------<
93_2__009<-------------11-----<
95_2__005<---------------11---<
82_1_005<-------------1------<
42_2__004<--------------1---1-<
31_1_002<----------------1---<
55_1_001<-----------------1--<
57_3___000<------------------12<
58_1_000<-------------------1<
86_0000<--------------------<
35_0000<--------------------<
25_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
918_3______<------1-1--------1--<
879_3______<---1-----1--1-------<
752_3______<---1-------1------1-<
064_3______<----------11-----1--<
015_3______<-----1-----1------1-<
977_2____<---------1-------1--<
965_2____<--1------------1----<
921_2____<-----------11-------<
910_2____<------------1------1<
875_2____<---1---------------1<
871_2____<--1-------1---------<
868_2____<1------------1------<
806_2____<------1--1----------<
787_2____<----1-----1---------<
781_2____<-1--------------1---<
763_2____<-----------1---1----<
719_2____<---1---------------1<
685_2____<-1-1----------------<
640_2____<1------------------1<
632_2____<--------------1--1--<
622_2____<----1--------------1<
618_2____<-----1----------1---<
610_2____<-----11-------------<
592_2____<-1--------1---------<
588_2____<----------1------1--<
575_2____<-------------1---1--<
566_2____<--1---------------1-<
559_2____<--11----------------<
522_2____<-------1-------1----<
518_2____<------1------1------<
408_2____<-----------2--------<
406_2____<--------1------1----<
369_2____<-------1--1---------<
351_2____<-----1----1---------<
309_2____<-----1------------1-<
304_2____<-------------1-1----<
299_2____<1--1----------------<
291_2____<------1-----1-------<
257_2____<-------------------2<
251_2____<---------11---------<
240_2____<------------------2-<
207_2____<----1--1------------<
200_2____<-----1-----------1--<
161_2____<----------------11--<
160_2____<-------------------2<
156_2____<---11---------------<
154_2____<1----------1--------<
120_2____<-----1--------1-----<
072_2____<------------1---1---<
045_2____<-----1---1----------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Đà Nẵng (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 25/6
-> để tham khảo kết quả xổ số Đà Nẵng ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
806
7?61
6??49 ??76 ??39
5??44
4???65 ???39 ???38 ???92 ???21 ???92 ???38
3???65 ???14
2???39
1???44
ĐB???96
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
39-39-92-44-06-92
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
92-44
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Đà Nẵng 25/06/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 27 - 38

00 01 02 03 04 05 06 07 08 98509
10 11 12 213 14 15 16 17 18 119
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 039
640 41 42 43 44 *45 46 47 48 49
350 51 52 53 154 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 667 868 69
670 71 72 73 74 75 176 77 78 79
87802 81 82 83 84 85 86 87 688 89
690 91 92 93 94 95 696 97 98 299

...