Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Đà Nẵng.
KQXS Đà Nẵng 25/03/2017
GiảiKết quả
846
7875
61982-7626-4178
56431
499747-58304-24205-53988-91716-99661-77722
396864-71656
268880
104136
ĐB53415
Kết quả mới của XSKT Đà Nẵng được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Đà Nẵng 22/03/2017
GiảiKết quả
820
7919
63015-0062-4732
53269
485661-86664-83035-90553-24087-50684-13277
370285-92376
282018
156230
ĐB76198
KQXS Đà Nẵng 18/03/2017
GiảiKết quả
847
7249
61011-3878-6472
52673
423691-44208-66855-23701-44501-77331-48074
368556-98451
258781
104633
ĐB32946
KQXS Đà Nẵng 15/03/2017
GiảiKết quả
853
7970
66866-6861-3542
58574
448218-45741-78845-71368-38283-54539-81707
323367-10449
228371
142828
ĐB29267
KQXS Đà Nẵng 11/03/2017
GiảiKết quả
831
7654
66885-7900-9215
56185
461869-63644-67797-40475-21924-02011-36762
379052-86249
254675
141322
ĐB50893
Note: Kết quả xổ số Đà Nẵng (kqxs Đà Nẵng) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Đà Nẵng (ĐN) được cập nhật đầy đủ để dò số Đà Nẵng thay thế vé dò Đà Nẵng. Thống kê xổ số (tk xs) Đà Nẵng được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso danang). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Đà Nẵng, kqxs ĐN, kqxsĐN, xskt Đà Nẵng, xskt ĐN, xs Đà Nẵng, tkxs Đà Nẵng, thống kê xs Đà Nẵng, thống kê sx Đà Nẵng, thống kê xskt Đà Nẵng, xs kiến thiết Đà Nẵng, kq xs Đà Nẵng, kết quả xs Đà Nẵng, kq xổ số Đà Nẵng, xổsố Đà Nẵng, sổxố Đà Nẵng, dự đoán xs Đà Nẵng, dò kqxs Đà Nẵng, ketquaxoso Đà Nẵng, ketquaxosodanang, xosokienthietdanang, kqxskt Đà Nẵng, kqxskt danang, dự đoán xổ số Đà Nẵng, dự đoán xổ số danang, dudoanxoso danang, xosokienthiet danang, đài Đà Nẵng, dò số Đà Nẵng, dò số ĐN. chu kỳ xổ số Đà Nẵng, kqxsĐà Nẵng, kqxsdanang, xsktĐà Nẵng, xsktdanang, xsktĐN, kqxskt, xổ số Đà Nẵng trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Đà Nẵng.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
2_181___________________037_____036_____040____
6_174__________________039_____039_____033___
4_173__________________031____039_____043____
3_172__________________039_____041_____034___
1_170__________________026____039_____041____
7_165_________________042_____038_____030___
8_163_________________034____038_____035____
0_146________________034____036_____035____
5_145_______________026____033____040____
9_131______________032____021___029___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 56-04
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
31_7_______157<1-1-11--1-1------1--<
49_8________144<--1112---1----1-1---<
61_5_____129<11-1-1------1-------<
15_6______121<11--11----------1-1-<
62_7_______120<-1--1--1---1-11----1<
83_5_____106<---1--1-1-1-1-------<
70_5_____101<---1--1-1---1--1----<
84_5_____099<-1---1-1---1-----1--<
52_6______085<----111-1------11---<
45_3___085<---1-11-------------<
85_7_______084<-1--21----1----1--1-<
69_6______083<-1--1----2-11-------<
28_3___083<---1--11------------<
56_4____081<1-1----1--------1---<
78_6______080<1-1------11----1--1-<
75_5_____079<1---2-1--------1----<
74_6______078<--11----1-1-----1--1<
26_5_____077<1----1--1--11-------<
42_3___076<---1--1--1----------<
32_6______075<-1---1----1-1-1---1-<
36_7_______074<1----1-1---11-----2-<
44_6______073<----1--111------11--<
11_5_____071<--1-1----1--1-----1-<
04_5_____070<1-----1--1-11-------<
18_6______069<-1-1--------1--11--1<
39_4____066<---1--1---1--------1<
53_3___066<-1-1----------1-----<
64_5_____065<11------------2---1-<
87_5_____064<-1----1--1--2-------<
02_5_____064<-----1--111--1------<
47_2__064<1-1-----------------<
07_7_______061<---1-1------1-1--2-1<
22_4____061<1---1----------11---<
46_3___061<1-1---------------1-<
41_3___058<---1---1-----1------<
93_5_____057<----1--1----111-----<
35_5_____057<-1-----1---1---1--1-<
72_4____055<--1--------111------<
82_3___055<1------1---1--------<
73_4____054<--1-----1--1-1------<
33_3___054<--1----1--1---------<
10_5_____052<-----12--1---------1<
51_5_____051<--1------11----1-1--<
30_4____051<-1------1-----1--1--<
88_5_____050<1--------11------11-<
16_5_____050<1-------1-----11---1<
25_3___050<-----11--1----------<
20_4____048<-1----1----------2--<
48_5_____046<------11-1---1-----1<
01_4____045<--2----1---------1--<
66_3___044<---1----1---------1-<
19_3___044<-1---------1-1------<
67_5_____043<---2---1--------11--<
91_2__042<--1------1----------<
81_3___041<--1------1------1---<
03_6______039<--------2-11-1--1---<
80_3___039<1------------11-----<
76_3___036<-1-----------1-----1<
55_2__036<--1-------1---------<
08_2__035<--1--------1--------<
77_1_035<-1------------------<
68_2__032<---1---------1------<
05_2__032<1---------------1---<
98_2__031<-1-----------------1<
71_2__030<---1-----------1----<
21_5_____026<-----1-------1-21---<
24_5_____023<----1---------21---1<
38_3___023<--------1-1------1--<
06_2__023<------1----1--------<
00_2__023<----1--------1------<
43_2__022<--------1-1---------<
14_4____020<----------11-1----1-<
90_3___020<-------2-----------1<
54_3___020<----1----------1---1<
99_1_020<-----1--------------<
97_2__019<----1------------1--<
50_5_____018<--------1-----1--12-<
29_2__018<------1---------1---<
59_1_018<-------1------------<
65_4____017<----------1-1---11--<
13_2__017<--------1------1----<
40_4____016<----------1--1--11--<
27_3___016<-------1--------1--1<
79_2__016<------1-----------1-<
94_3___014<---------1-----1--1-<
63_2__010<------------1-1-----<
12_2__010<------------1-1-----<
57_3___009<-----------1---1---1<
58_1_007<-----------1--------<
23_2__006<-----------1-------1<
89_1_005<-------------1------<
86_1_005<-------------1------<
95_3___002<--------------2----1<
34_1_002<----------------1---<
37_1_001<-----------------1--<
17_1_000<-------------------1<
09_1_000<------------------1-<
96_0000<--------------------<
92_0000<--------------------<
60_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
803_3______<--------1-1--1------<
732_3______<-1----------1-----1-<
664_3______<-1------------2-----<
283_3______<---1--1-1-----------<
249_3______<--1-1----1----------<
946_2____<--1---------------1-<
936_2____<-------1----------1-<
878_2____<--1-------1---------<
869_2____<----1----1----------<
866_2____<---1----1-----------<
855_2____<--1-------1---------<
818_2____<------------1---1---<
740_2____<----------1------1--<
731_2____<-----1----1---------<
730_2____<--------1-----1-----<
716_2____<1-------1-----------<
715_2____<-----1----------1---<
714_2____<-----------1------1-<
707_2____<---1---------------1<
665_2____<----------1-1-------<
662_2____<-----------1-1------<
661_2____<11------------------<
644_2____<----1-----------1---<
627_2____<-------1--------1---<
626_2____<1----1--------------<
622_2____<---------------11---<
602_2____<----------1--1------<
552_2____<-----1--1-----------<
539_2____<---1------1---------<
507_2____<------------1----1--<
485_2____<-----1------------1-<
467_2____<-------1---------1--<
451_2____<--1--------------1--<
449_2____<---1------------1---<
444_2____<-------1-1----------<
384_2____<-----------1-----1--<
368_2____<---1---------1------<
362_2____<--------------1----1<
307_2____<-----1--------1-----<
304_2____<1-----1-------------<
294_2____<---------1--------1-<
269_2____<-1---------1--------<
248_2____<-------------1-----1<
215_2____<----1-------------1-<
178_2____<1--------------1----<
136_2____<1----------1--------<
087_2____<-1----------1-------<
042_2____<------1--1----------<
035_2____<-1-----1------------<
011_2____<--1-1---------------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Đà Nẵng (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 25/3
-> để tham khảo kết quả xổ số Đà Nẵng ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
832
7?56
6??04 ??04 ??49
5??49
4???75 ???85 ???15 ???74 ???83 ???26 ???15
3???04 ???74
2???04
1???18
ĐB???26
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
56-15-49-18-04-26
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
56-04
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Đà Nẵng 25/03/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 07 - 53

00 01 02 03 304 205 06 07 08 09
10 11 12 13 14 53415 716 17 18 19
20 21 722 23 24 25 626 27 28 29
30 431 32 33 34 35 136 37 38 39
40 41 42 43 44 45 *46 747 48 49
50 51 52 53 54 55 656 57 58 59
60 661 62 63 864 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 875 76 77 178 79
880 81 982 83 84 85 86 87 988 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...