Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Cà Mau.
KQXS Cà Mau 22/01/2018
GiảiKết quả
878
7365
65649-1819-1631
59376
478672-42865-48706-95907-76212-63363-11090
393127-37479
253062
127550
ĐB604080
Kết quả mới của XSKT Cà Mau được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Cà Mau 15/01/2018
GiảiKết quả
894
7310
64552-8707-3661
56250
463673-55377-21678-26275-19674-86337-51751
321671-13431
205600
193012
ĐB931447
KQXS Cà Mau 08/01/2018
GiảiKết quả
850
7688
67267-1968-1308
57564
459027-46888-51995-93369-45722-20268-86727
310275-42097
209776
106996
ĐB141590
KQXS Cà Mau 01/01/2018
GiảiKết quả
802
7872
61548-6035-3119
58605
484848-77224-28010-55204-83458-05889-95118
348366-82592
227919
170792
ĐB208635
KQXS Cà Mau 25/12/2017
GiảiKết quả
828
7314
66935-0272-4221
51123
455640-50108-24481-14484-07923-89329-93085
334489-05439
209242
113680
ĐB495853
Note: Kết quả xổ số Cà Mau (kqxs Cà Mau) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Cà Mau (CM) được cập nhật đầy đủ để dò số Cà Mau thay thế vé dò Cà Mau. Thống kê xổ số (tk xs) Cà Mau được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso camau). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Cà Mau, kqxs CM, kqxsCM, xskt Cà Mau, xskt CM, xs Cà Mau, tkxs Cà Mau, thống kê xs Cà Mau, thống kê sx Cà Mau, thống kê xskt Cà Mau, xs kiến thiết Cà Mau, kq xs Cà Mau, kết quả xs Cà Mau, kq xổ số Cà Mau, xổsố Cà Mau, sổxố Cà Mau, dự đoán xs Cà Mau, dò kqxs Cà Mau, ketquaxoso Cà Mau, ketquaxosocamau, xosokienthietcamau, kqxskt Cà Mau, kqxskt camau, dự đoán xổ số Cà Mau, dự đoán xổ số camau, dudoanxoso camau, xosokienthiet camau, đài Cà Mau, dò số Cà Mau, dò số CM. chu kỳ xổ số Cà Mau, kqxsCà Mau, kqxscamau, xsktCà Mau, xsktcamau, xsktCM, kqxskt, xổ số Cà Mau trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Cà Mau
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Cà Mau.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
2_187____________________037_____035_____050_____
3_182___________________036_____037_____041____
5_176___________________033____035_____038____
7_170__________________038_____040_____040____
9_162_________________034____040_____037____
4_162_________________039_____036_____037____
8_160_________________028____037_____038____
6_151________________036_____035_____026___
0_148________________034____034____031___
1_142_______________025___031____022__
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 76-12
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
76_5_____123<1-1---1--11---------<
50_4____113<111-------1---------<
27_7_______100<1-2--1-1---1-------1<
72_4____095<1--11-------1-------<
58_5_____092<---1-1--1--1------1-<
12_4____092<11---1-------------1<
95_6______088<--1--1--2-1---1-----<
18_5_____088<---1--11----11------<
78_8________086<11----2----1------12<
07_4____072<11---------1---1----<
92_7_______071<---2---11-11----1---<
42_8________070<----11---111--111---<
22_6______070<--1----2----111-----<
31_3___070<11-----------1------<
77_5_____068<-1---1-----2-1------<
74_4____068<-1----1--1--1-------<
37_5_____067<-1----1--11-------1-<
47_7_______066<-1-----1-1---21---1-<
90_4____065<1-1---------1----1--<
52_8________064<-1----1---1-1--1-3--<
35_6______064<---21----1--1-1-----<
80_5_____064<1---1---------11-1--<
79_5_____064<1-----11---------1-1<
89_7_______062<---11-----2----1--11<
69_5_____062<--1-----1-11-1------<
10_4____062<-1-1------------11--<
04_5_____061<---1--3--------1----<
08_3___061<--1-1---------1-----<
19_4____060<1--2------------1---<
64_5_____059<--1--2----1-------1-<
75_4____059<-11---------------11<
24_3___059<---1-1--------1-----<
39_5_____057<----1--2-2----------<
38_4____057<-----11-1-----1-----<
66_4____054<---1-1----------1-1-<
06_3___053<1-------1---1-------<
51_2__053<-1-----1------------<
97_6______052<--1------1--11-2----<
00_4____051<-1--------11--1-----<
23_7_______050<----21-----11-----11<
85_5_____047<----1-1----1-1---1--<
53_5_____047<----1---2---1--1----<
40_6______046<----1--1--11-------2<
48_3___046<---2---1------------<
49_2__044<1--------1----------<
62_4____042<1-----------11---1--<
26_3___042<-----11-----1-------<
94_7_______041<-1-----------11-1-12<
03_5_____041<--------5-----------<
68_3___040<--2------1----------<
63_2__035<1------------1------<
71_1_035<-1------------------<
88_4____034<--2---------11------<
61_3___034<-1--------------1-1-<
73_2__034<-1--------------1---<
32_5_____033<-----11----------21-<
67_2__033<--1----------1------<
14_4____032<----1----1----1----1<
02_3___032<---1-----------11---<
21_2__032<----1----1----------<
81_3___031<----1------11-------<
57_3___031<-----1---1-----1----<
96_2__031<--1------------1----<
05_1_030<---1----------------<
83_5_____029<------2------11--1--<
11_4____029<-------1-1------11--<
33_5_____026<-----1-----1----11-1<
25_3___026<------1--1---------1<
65_6______025<2---------------2-11<
84_4____025<----1------2-----1--<
15_2__023<-------1--1---------<
28_2__022<----1---------1-----<
29_1_021<----1---------------<
99_3___020<---------1---11-----<
09_3___020<--------1---1-----1-<
01_3___020<-------1-----1----1-<
60_1_020<-----1--------------<
86_2__019<-----1----------1---<
34_2__019<--------1----1------<
43_3___018<--------1------1-1--<
45_2__018<-------1-------1----<
87_1_018<-------1------------<
54_1_018<-------1------------<
20_1_017<--------1-----------<
56_2__015<----------11--------<
46_2__013<---------1------1---<
13_3___012<------------1-1-1---<
44_2__011<----------1----1----<
55_3___009<-----------------111<
41_1_008<----------1---------<
16_1_008<----------1---------<
93_4____006<--------------11--11<
70_2__006<------------1-----1-<
36_2__006<--------------1-1---<
59_2__003<----------------11--<
98_1_003<---------------1----<
82_1_003<---------------1----<
91_0000<--------------------<
30_0000<--------------------<
17_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
937_3______<---------11-------1-<
727_3______<--1--1-------------1<
640_3______<----1-----11--------<
481_3______<----1------11-------<
357_3______<-----1---1-----1----<
352_3______<---------------1-2--<
278_3______<------1-----------11<
089_3______<----------1----1--1-<
995_2____<--1-----1-----------<
969_2____<--------1--1--------<
935_2____<----1----1----------<
923_2____<----1------1--------<
919_2____<---1------------1---<
864_2____<-----1----1---------<
794_2____<--------------1---1-<
792_2____<---1------------1---<
779_2____<-----------------1-1<
778_2____<-----------1-------1<
776_2____<--1-------1---------<
715_2____<-------1--1---------<
680_2____<----1---------1-----<
649_2____<1--------1----------<
607_2____<-----------1---1----<
600_2____<-1--------1---------<
592_2____<---1----1-----------<
532_2____<-----1-----------1--<
514_2____<---------1----1-----<
499_2____<-------------11-----<
495_2____<----------1---1-----<
493_2____<--------------1----1<
433_2____<-----------------1-1<
404_2____<------1--------1----<
379_2____<------11------------<
376_2____<1-----1-------------<
314_2____<----1--------------1<
275_2____<-11-----------------<
242_2____<----1-----1---------<
127_2____<1------1------------<
123_2____<----1-------1-------<
097_2____<--1----------1------<
066_2____<----------------1-1-<
058_2____<-----1------------1-<
032_2____<-----------------11-<
003_2____<--------2-----------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Cà Mau (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 22/1
-> để tham khảo kết quả xổ số Cà Mau ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
847
7?79
6??77 ??78 ??90
5??52
4???04 ???58 ???90 ???12 ???35 ???76 ???35
3???04 ???42
2???90
1???52
ĐB???89
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
52-76-04-79-35-12
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
76-12
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Cà Mau 22/01/2018
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 69 - 52

00 01 02 03 04 05 706 907 08 09
10 11 212 13 14 15 16 17 18 819
20 21 22 23 24 25 26 127 28 29
30 631 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 649
550 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 062 363 64 83652 66 67 68 69
70 71 672 73 74 75 376 77 *78 479
04080 81 82 83 84 85 86 87 88 89
090 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...