Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Bình Định.
KQXS Bình Định 21/06/2018
GiảiKết quả
869
7557
62998-1999-4962
54060
435751-66260-18612-90392-74144-58162-66692
311534-26658
299806
176929
ĐB384090
Kết quả mới của XSKT Bình Định được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Bình Định 14/06/2018
GiảiKết quả
807
7395
66535-6839-8144
56199
446493-61235-92340-02084-98887-34643-16047
326829-30913
260452
161296
ĐB857694
KQXS Bình Định 07/06/2018
GiảiKết quả
891
7831
62137-6230-4825
51156
497946-06910-61731-69889-29410-98840-37432
357948-60644
256786
186069
ĐB990473
KQXS Bình Định 31/05/2018
GiảiKết quả
854
7800
69129-9182-5160
51824
474567-59102-52090-30407-88688-47579-50660
344563-57839
254743
186754
ĐB583362
KQXS Bình Định 24/05/2018
GiảiKết quả
817
7412
61067-1209-7946
57590
440773-03367-65013-24305-07420-12652-99364
349657-96947
231388
160878
ĐB657422
Note: Kết quả xổ số Bình Định (kqxs Bình Định) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Bình Định (BĐ) được cập nhật đầy đủ để dò số Bình Định thay thế vé dò Bình Định. Thống kê xổ số (tk xs) Bình Định được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso binhdinh). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Bình Định, kqxs BĐ, kqxsBĐ, xskt Bình Định, xskt BĐ, xs Bình Định, tkxs Bình Định, thống kê xs Bình Định, thống kê sx Bình Định, thống kê xskt Bình Định, xs kiến thiết Bình Định, kq xs Bình Định, kết quả xs Bình Định, kq xổ số Bình Định, xổsố Bình Định, sổxố Bình Định, dự đoán xs Bình Định, dò kqxs Bình Định, ketquaxoso Bình Định, ketquaxosobinhdinh, xosokienthietbinhdinh, kqxskt Bình Định, kqxskt binhdinh, dự đoán xổ số Bình Định, dự đoán xổ số binhdinh, dudoanxoso binhdinh, xosokienthiet binhdinh, đài Bình Định, dò số Bình Định, dò số BĐ. chu kỳ xổ số Bình Định, kqxsBình Định, kqxsbinhdinh, xsktBình Định, xsktbinhdinh, xsktBĐ, kqxskt, xổ số Bình Định trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Bình Định
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Bình Định.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
6_182___________________034____041_____033___
0_181___________________036_____034____041____
8_170__________________038_____037_____032___
9_169__________________028____034____038____
2_166__________________040_____035_____040____
7_160_________________036_____033____041____
5_159_________________033____038_____029___
4_157_________________029____039_____032___
1_152________________032____036_____033___
3_144_______________034____033____041____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 12-09
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
44_6______130<111---1----------11-<
88_4____121<---111--1-----------<
47_4____111<-1--11---1----------<
90_9_________110<1--11----11---211---<
29_6______099<11-1--------1--1-1--<
43_6______097<-1-1--2--1---------1<
69_5_____093<1-1--1----2---------<
51_6______092<1------111--1-1-----<
07_4____092<-1-1-1----------1---<
13_6______085<-1--1---1----1---1-1<
73_4____084<--1-11-------------1<
35_7_______083<-2----11-1----1--1--<
46_6______083<--1-1-2-------1---1-<
67_7_______075<---12---1-------11-1<
84_5_____071<-1-----1-1-11-------<
54_5_____071<---2-11----1--------<
09_4____069<----11--11----------<
62_5_____068<2--1-------11-------<
39_4____067<-1-1---------1-1----<
12_3___066<1---1------1--------<
40_2__066<-11-----------------<
57_6______065<1---1------1---2--1-<
99_4____065<11------------1----1<
52_3___064<-1--1----------1----<
60_7_______061<2--2------2---1-----<
82_5_____061<---1--1----2--1-----<
25_7_______059<--1----1--1-2---11--<
20_3___059<----11-1------------<
30_2__059<--1--1--------------<
32_3___058<--1---1--------1----<
37_2__058<--1---1-------------<
63_4____057<---1---1------11----<
24_4____057<---1-1--------1--1--<
17_5_____055<----1-1------111----<
93_3___055<-1------1---1-------<
48_4____054<--1--1----------2---<
34_3___054<1----1--------1-----<
79_5_____053<---1----1--1---11---<
87_5_____052<-1-------11-----1--1<
98_2__050<1-------1-----------<
06_2__050<1-------1-----------<
31_5_____049<--2----1--1-------1-<
22_3___049<----1---11----------<
89_4____048<--1------1-1----1---<
03_7_______047<------1--11-11---11-<
92_5_____046<2----1-----------11-<
10_4____046<--2----1--------1---<
02_4____046<---1------1-11------<
00_5_____045<---1------11--1----1<
56_3___044<--1-----1----------1<
96_4____043<-1----------1--11---<
64_3___043<----1--1---1--------<
91_3___041<--1-------1--1------<
59_3___040<------11----1-------<
81_5_____039<-----1---1-1---1-1--<
45_2__038<-----1-1------------<
18_7_______037<-------1-1--1-2-1-1-<
58_3___037<1-------------11----<
94_1_035<-1------------------<
33_4____034<-------11----1----1-<
86_4____033<--1----------1---1-1<
41_4____032<-----1-1---------1-1<
77_4____031<-----11------------2<
95_2__031<-1-----------------1<
28_2__028<--------11----------<
68_3___027<-------1---1-1------<
42_4____026<-------2--1-------1-<
78_4____025<----1-------1----11-<
80_4____024<--------1---21------<
50_3___024<--------1--1---1----<
05_2__024<----1-------1-------<
55_2__023<------1----1--------<
19_2__023<-----1------1-------<
04_3___020<---------11------1--<
49_1_019<------1-------------<
01_1_019<------1-------------<
23_2__018<------1---------1---<
16_4____017<-----------112------<
14_1_017<--------1-----------<
21_2__016<--------1-------1---<
75_2__015<----------11--------<
61_2__014<-------1-----------1<
27_3___013<--------1---------11<
11_3___013<---------1------1-1-<
36_2__013<---------1------1---<
72_5_____012<---------1-----1--21<
76_4____012<----------1----1-11-<
71_2__011<-----------1--1-----<
65_4____009<-------------1-1-11-<
08_2__009<----------1------1--<
26_3___008<-------------11----1<
74_1_008<----------1---------<
53_4____006<-------------2--1-1-<
70_2__005<-------------1----1-<
83_1_005<-------------1------<
66_1_003<---------------1----<
97_1_002<----------------1---<
15_1_001<-----------------1--<
38_1_000<-------------------1<
85_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
877_3______<-----1-------------2<
803_3______<------1--1-------1--<
296_3______<-1----------1--1----<
090_3______<1--1----------1-----<
946_2____<--1-1---------------<
887_2____<-1-------1----------<
839_2____<-1-1----------------<
829_2____<-1---------------1--<
816_2____<-----------11-------<
786_2____<--1----------1------<
779_2____<--------1------1----<
751_2____<1-------1-----------<
746_2____<------1-------1-----<
742_2____<-------1----------1-<
720_2____<-----1-1------------<
652_2____<----1----------1----<
627_2____<--------1---------1-<
624_2____<-----1-----------1--<
611_2____<----------------1-1-<
581_2____<-----------1-----1--<
542_2____<-------1--1---------<
535_2____<-1------------1-----<
525_2____<----------1-1-------<
482_2____<------1----1--------<
407_2____<---1------------1---<
392_2____<1----1--------------<
368_2____<-------1---1--------<
367_2____<----1-----------1---<
364_2____<----1--1------------<
303_2____<----------1-------1-<
284_2____<-------1---1--------<
267_2____<--------1--------1--<
199_2____<-1------------1-----<
190_2____<---------------11---<
160_2____<---1------1---------<
144_2____<11------------------<
129_2____<---1-----------1----<
071_2____<-----------1--1-----<
070_2____<-------------1----1-<
069_2____<--1-------1---------<
060_2____<1-------------1-----<
047_2____<-1---1--------------<
018_2____<------------1---1---<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Bình Định (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 21/6
-> để tham khảo kết quả xổ số Bình Định ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
857
7?44
6??60 ??40 ??52
5??09
4???69 ???52 ???99 ???62 ???90 ???69 ???12
3???39 ???25
2???54
1???73
ĐB???09
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
09-12-25-39-09-54
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
12-09
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Bình Định 21/06/2018
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 67 - 64

00 01 02 03 04 05 806 07 08 09
10 11 612 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 929
30 31 32 33 534 35 36 37 38 39
40 41 42 43 144 45 46 47 48 49
50 751 52 53 54 55 56 557 658 59
20602 61 19622 63 64 65 66 67 68 *69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
84090 91 63922 93 94 95 96 97 998 999

...