Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Bạc Liêu.
KQXS Bạc Liêu 24/11/2015
GiảiKết quả
850
7393
63427-1693-9751
51906
434023-52006-85258-54324-57594-56272-15975
352174-20902
207589
103565
ĐB126031
Kết quả mới của XSKT Bạc Liêu được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Bạc Liêu 17/11/2015
GiảiKết quả
820
7646
67029-5601-1158
54288
491111-03877-35618-48315-78085-48626-84524
362406-71029
231623
158395
ĐB065715
KQXS Bạc Liêu 10/11/2015
GiảiKết quả
824
7144
61751-4939-5855
59094
417382-10368-10645-74792-96847-48931-61191
392394-76669
261692
171984
ĐB875158
KQXS Bạc Liêu 03/11/2015
GiảiKết quả
823
7946
64741-0203-2221
55977
453374-06559-95756-81583-30101-18737-23494
327805-25238
204006
179691
ĐB824237
KQXS Bạc Liêu 27/10/2015
GiảiKết quả
866
7329
67330-2290-2274
51222
470915-71679-04046-19835-02063-24120-81165
330205-60619
219985
168476
ĐB087396
Note: Kết quả xổ số Bạc Liêu (kqxs Bạc Liêu) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Bạc Liêu (BL) được cập nhật đầy đủ để dò số Bạc Liêu thay thế vé dò Bạc Liêu. Thống kê xổ số (tk xs) Bạc Liêu được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso baclieu). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Bạc Liêu, kqxs BL, kqxsBL, xskt Bạc Liêu, xskt BL, xs Bạc Liêu, tkxs Bạc Liêu, thống kê xs Bạc Liêu, thống kê sx Bạc Liêu, thống kê xskt Bạc Liêu, xs kiến thiết Bạc Liêu, kq xs Bạc Liêu, kết quả xs Bạc Liêu, kq xổ số Bạc Liêu, xổsố Bạc Liêu, sổxố Bạc Liêu, dự đoán xs Bạc Liêu, dò kqxs Bạc Liêu, ketquaxoso Bạc Liêu, ketquaxosobaclieu, xosokienthietbaclieu, kqxskt Bạc Liêu, kqxskt baclieu, dự đoán xổ số Bạc Liêu, dự đoán xổ số baclieu, dudoanxoso baclieu, xosokienthiet baclieu, đài Bạc Liêu, dò số Bạc Liêu, dò số BL. chu kỳ xổ số Bạc Liêu, kqxsBạc Liêu, kqxsbaclieu, xsktBạc Liêu, xsktbaclieu, xsktBL, kqxskt, xổ số Bạc Liêu trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Bạc Liêu
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Bạc Liêu.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
5_183___________________040_____042_____039____
1_177___________________034____035_____041____
4_171__________________029____041_____044____
9_169__________________036_____039_____042____
2_168__________________032____043_____031___
6_167__________________042_____030____039____
0_158_________________032____036_____027___
8_154________________030____026____034___
7_149________________034____037_____032___
3_144_______________031____031____031___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 01-49
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
24_7_______125<111------1-11---1---<
46_6______120<-1-11-1-------1--1--<
58_4____119<111------1----------<
91_8________116<--11--1---11--21----<
51_6______108<1-1--2--1-----1-----<
68_6______105<--1---1--1---1-11---<
06_11___________101<21-1------1-1--21-11<
49_8________100<-----11111--1--1--1-<
05_5_____099<---111----1------1--<
74_7_______098<1--11----2-------2--<
23_5_____096<11-1---------1-----1<
29_8________093<-2--1--2-----111----<
77_4____092<-1-1-1----------1---<
90_5_____091<----111-1-1---------<
44_4____091<--1--1---11---------<
85_3___091<-1--1-1-------------<
75_7_______090<1----1-2-1---1-1----<
20_4____089<-1--1-1----------1--<
94_5_____088<1-21-------1--------<
59_4____087<---1--1--1--1-------<
15_6______080<-2--1-1-----1-1-----<
01_5_____070<-1-1-------1--1---1-<
41_5_____068<---1---1---1----11--<
21_4____067<---1-1----11--------<
81_3___066<-----111------------<
65_3___062<1---1----------1----<
31_3___062<1-1--------------1--<
69_3___060<--1----1-1----------<
55_4____058<--1---1----2--------<
50_3___058<1----1----1---------<
88_4____056<-1-------11--1------<
72_3___055<1----1-------1------<
27_5_____054<1-------1--1--1----1<
18_2__054<-1----1-------------<
78_5_____052<-----1---1--111-----<
82_4____052<--1---1----------1-1<
83_3___052<---1---1-----------1<
47_4____049<--1------1-1---1----<
26_4____049<-1--------11----1---<
30_3___049<----1---11----------<
43_6______048<-----11-1-------1-11<
39_3___048<--1-----1------1----<
11_3___046<-1--------1-1-------<
62_3___044<-----11---1---------<
54_9_________043<------2-1----1-1211-<
92_6______043<--2----1----1-----2-<
48_3___042<-----1-1---1--------<
84_2__042<--1------1----------<
97_5_____041<-----1---1--11--1---<
13_4____040<-------11--1--1-----<
19_7_______037<----1------113-1----<
38_4____037<---1------1-----1-1-<
96_3___037<----1--1---------1--<
89_2__037<1----------1--------<
95_3___034<-1--------------1-1-<
93_3___034<2-----------1-------<
63_3___034<----1---1----------1<
12_5_____033<-------11-----1--1-1<
02_1_033<1-------------------<
35_5_____032<----1-----1-1----1-1<
66_4____031<----1---1---------11<
45_1_031<--1-----------------<
03_2__030<---1-----------1----<
64_2__028<--------11----------<
52_5_____027<--------1-1--1---1-1<
79_4____027<----1-------1-2-----<
76_4____026<----1--------11----1<
56_2__026<---1---------------1<
37_5_____024<---2------------21--<
08_3___023<-------1-----1-1----<
25_2__023<-------1--1---------<
57_3___022<-------1--2---------<
60_3___021<-------------111----<
22_1_021<----1---------------<
10_3___020<--------1---1-----1-<
00_2__020<--------1---1-------<
04_2__019<-----1----------1---<
42_3___018<--------1------1-1--<
33_2__018<------1---------1---<
34_5_____017<----------1-1-1---2-<
16_2__014<-------1-----------1<
09_2__013<--------1----------1<
70_1_011<---------1----------<
28_3___010<-------------1-11---<
61_3___009<-----------------111<
87_1_007<-----------1--------<
36_1_007<-----------1--------<
07_3___006<-----------1------2-<
99_1_006<------------1-------<
53_2__005<--------------1--1--<
17_2__005<------------1------1<
14_1_005<-------------1------<
86_2__003<--------------1----1<
80_2__003<---------------1--1-<
71_1_002<----------------1---<
40_1_001<-----------------1--<
73_1_000<------------------1-<
98_0000<--------------------<
67_0000<--------------------<
32_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
975_3______<1------1-----1------<
621_3______<-----1----11--------<
551_3______<-----1--1-----1-----<
354_3______<------1-1-------1---<
990_2____<------1---1---------<
974_2____<---------1-------1--<
957_2____<-------1--1---------<
946_2____<---1--1-------------<
888_2____<---------1---1------<
855_2____<--1---1-------------<
847_2____<--1------1----------<
835_2____<----1------------1--<
805_2____<---1-1--------------<
751_2____<1-1-----------------<
743_2____<----------------1--1<
735_2____<----------1--------1<
706_2____<----------1--------1<
697_2____<-----1-------1------<
692_2____<--1---------1-------<
679_2____<----1-------1-------<
654_2____<-------------1----1-<
649_2____<-------1-1----------<
619_2____<----1------1--------<
604_2____<-----1----------1---<
594_2____<1----------1--------<
591_2____<--------------11----<
582_2____<-----------------1-1<
568_2____<---------1-----1----<
552_2____<--------1----1------<
538_2____<----------1-----1---<
529_2____<-------1------1-----<
524_2____<-1----------1-------<
506_2____<---------------2----<
476_2____<----1---------1-----<
406_2____<-1----------------1-<
378_2____<------------1-1-----<
329_2____<----1--1------------<
272_2____<1------------1------<
223_2____<-------------1-----1<
158_2____<-11-----------------<
147_2____<-----------1---1----<
144_2____<--1--1--------------<
141_2____<-------1---------1--<
111_2____<-1--------1---------<
101_2____<---1--------------1-<
031_2____<1----------------1--<
029_2____<-2------------------<
006_2____<1--1----------------<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Bạc Liêu (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 24/11
-> để tham khảo kết quả xổ số Bạc Liêu ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
841
7?49
6??01 ??05 ??74
5??21
4???51 ???21 ???58 ???44 ???21 ???31 ???75
3???20 ???51
2???41
1???49
ĐB???77
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
49-21-01-51-31-49
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
01-49
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Bạc Liêu 24/11/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 05 - 41

00 01 902 03 04 05 09062 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 023 324 25 26 427 28 29
30 26031 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
*50 751 52 53 54 55 56 57 258 59
60 61 62 63 64 565 66 67 68 69
70 71 272 73 174 975 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 589
90 91 92 63932 594 95 96 97 98 99

...