Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Bạc Liêu.
KQXS Bạc Liêu 30/06/2015
GiảiKết quả
815
7375
69239-9852-1523
50047
431262-99009-27443-95300-41172-25270-45186
323383-85944
242642
159683
ĐB817885
Kết quả mới của XSKT Bạc Liêu được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Bạc Liêu 23/06/2015
GiảiKết quả
840
7757
66508-7027-8944
51681
402982-39833-28079-94793-28699-11609-77983
347510-92656
243841
161895
ĐB776353
KQXS Bạc Liêu 16/06/2015
GiảiKết quả
845
7905
61572-4943-7311
56211
400526-47989-07354-38343-98470-25385-06533
316682-04506
287232
186388
ĐB747237
KQXS Bạc Liêu 09/06/2015
GiảiKết quả
841
7387
62815-6944-8657
51005
472421-65128-61450-69873-06030-70883-12757
311921-60413
279314
141071
ĐB588698
KQXS Bạc Liêu 02/06/2015
GiảiKết quả
858
7966
67364-7677-4414
59837
404247-16244-26642-63792-70589-51028-98251
380516-64039
269291
105604
ĐB863238
Note: Kết quả xổ số Bạc Liêu (kqxs Bạc Liêu) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Bạc Liêu (BL) được cập nhật đầy đủ để dò số Bạc Liêu thay thế vé dò Bạc Liêu. Thống kê xổ số (tk xs) Bạc Liêu được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso baclieu). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Bạc Liêu, kqxs BL, kqxsBL, xskt Bạc Liêu, xskt BL, xs Bạc Liêu, tkxs Bạc Liêu, thống kê xs Bạc Liêu, thống kê sx Bạc Liêu, thống kê xskt Bạc Liêu, xs kiến thiết Bạc Liêu, kq xs Bạc Liêu, kết quả xs Bạc Liêu, kq xổ số Bạc Liêu, xổsố Bạc Liêu, sổxố Bạc Liêu, dự đoán xs Bạc Liêu, dò kqxs Bạc Liêu, ketquaxoso Bạc Liêu, ketquaxosobaclieu, xosokienthietbaclieu, kqxskt Bạc Liêu, kqxskt baclieu, dự đoán xổ số Bạc Liêu, dự đoán xổ số baclieu, dudoanxoso baclieu, xosokienthiet baclieu, đài Bạc Liêu, dò số Bạc Liêu, dò số BL. chu kỳ xổ số Bạc Liêu, kqxsBạc Liêu, kqxsbaclieu, xsktBạc Liêu, xsktbaclieu, xsktBL, kqxskt, xổ số Bạc Liêu trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Bạc Liêu
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Bạc Liêu.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
3_189____________________033____043_____045____
8_180___________________037_____039_____043____
2_176___________________041_____031____038____
4_171__________________042_____047______033___
9_158_________________028____032____036____
6_158_________________035_____027____031___
5_158_________________032____044_____034___
0_151________________037_____032____028___
7_150________________026____034____036____
1_149________________029____031____036____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 57-99
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
70_8________158<1-1--1-1-1---1---11-<
39_8________154<1---11-1---11-1--1--<
14_5_____146<---11-111-----------<
44_4____127<11-11---------------<
32_7_______122<--1---1-11-11-----1-<
28_5_____117<---11-1--1-1--------<
83_6______113<21-1----1------1----<
41_6______100<-1-1----1--111------<
98_4____094<---1-1--1---1-------<
47_7_______092<1---1-2---11-------1<
09_5_____091<11-----1----11------<
08_4____087<-1---1-2------------<
57_6______086<-1-2--1---1-----1---<
40_4____083<-1---1---1----1-----<
87_3___083<---1--11------------<
72_3___082<1-1----1------------<
42_6______076<1---1----21-------1-<
15_4____075<1--1-----1----1-----<
85_3___075<1-1------1----------<
73_6______072<---1---21-----11----<
88_8________068<--1---2-1----1--11-1<
99_4____066<-1----1--2----------<
06_6______064<--1---1------11-11--<
89_5_____064<--1-1-------1-1---1-<
37_4____063<--1-1-------1--1----<
33_3___063<-11---------------1-<
81_2__063<-1---1--------------<
95_5_____062<-1---1-------2---1--<
82_3___062<-11----------------1<
54_5_____060<--1----1-1----1-1---<
05_4____060<--11-----------11---<
43_7_______059<1-2-----------1-21--<
53_5_____059<-1---------111----1-<
27_5_____055<-1-------11--1-----1<
75_4____055<1--------11-1-------<
86_3___055<1----1-------1------<
51_4____054<----1--11--------1--<
45_3___053<--1-----1-1---------<
52_6______050<1---------11--1--11-<
26_6______047<--1----1-------11-11<
64_5_____047<----11----1---1---1-<
50_4____046<---1----1---1------1<
56_5_____045<-1-------1------11-1<
38_5_____045<----1---1--11-----1-<
13_4____043<---1----1-------1-1-<
11_4____042<--2------1---1------<
24_4____041<-----1--1-1-----1---<
66_2__041<----11--------------<
71_4____038<---1-------1--1---1-<
93_3___038<-1-----------1---1--<
00_2__038<1---------1---------<
79_2__037<-1-----------1------<
63_4____035<--------21----1-----<
12_3___035<-----11------------1<
10_1_035<-1------------------<
35_8________033<-------2--1---21-11-<
91_6______033<----1-------11-21---<
62_2__033<1--------------1----<
84_4____031<-----1-----11----1--<
77_3___031<----1-----1--1------<
46_4____030<------1---11-------1<
58_4____029<----1-----2---1-----<
92_3___029<----1----1--------1-<
23_3___029<1-----------------2-<
97_4____028<------1----11------1<
30_3___028<---1------------1--1<
02_3___026<-----1-----1----1---<
21_3___025<---2--------------1-<
80_2__025<-----1----1---------<
94_2__024<-----1-----1--------<
68_4____023<--------1-1-----1--1<
22_2__023<------1----1--------<
20_2__021<-------1----1-------<
49_4____020<-----------11-11----<
16_2__020<----1-----------1---<
29_1_020<-----1--------------<
67_2__019<------1--------1----<
76_1_019<------1-------------<
31_4____018<------1-------1----2<
61_2__018<-----1-----------1--<
04_2__018<----1-------------1-<
07_1_018<-------1------------<
96_1_017<--------1-----------<
65_1_017<--------1-----------<
03_4____016<-------1-------2---1<
69_3___015<----------1---11----<
18_6______014<-----------1-1-3-1--<
59_3___011<-----------1---1-1--<
78_1_011<---------1----------<
36_1_006<------------1-------<
17_1_006<------------1-------<
19_1_005<-------------1------<
60_2__004<-------------1-----1<
48_2__003<----------------11--<
01_1_002<----------------1---<
74_2__000<-------------------2<
55_2__000<-----------------2--<
90_0000<--------------------<
34_0000<--------------------<
25_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
270_4________<1------1-1--------1-<
944_3______<11-1----------------<
888_3______<--------1----1-----1<
793_3______<-1-----------1---1--<
388_3______<--1---1---------1---<
254_3______<-------1------1-1---<
112_3______<-----11------------1<
041_3______<--------1--1-1------<
026_3______<-------1-------1---1<
943_2____<--1-------------1---<
895_2____<-1---1--------------<
873_2____<---1-----------1----<
827_2____<---------1---1------<
815_2____<---1-----1----------<
757_2____<-1-1----------------<
740_2____<---------1----1-----<
718_2____<-----------1---1----<
682_2____<--1----------------1<
681_2____<-1---1--------------<
642_2____<1---1---------------<
637_2____<------------1--1----<
609_2____<-1-----------1------<
570_2____<-------------1---1--<
533_2____<--1---------------1-<
526_2____<--1---------------1-<
508_2____<-1---1--------------<
499_2____<---------2----------<
498_2____<-----1------1-------<
484_2____<-----1------1-------<
458_2____<----------1---1-----<
435_2____<-------1--1---------<
431_2____<--------------1----1<
414_2____<----1---1-----------<
413_2____<---1----1-----------<
403_2____<---------------1---1<
402_2____<-----1-----1--------<
383_2____<1-------1-----------<
375_2____<1-----------1-------<
373_2____<--------1-----1-----<
368_2____<----------1--------1<
364_2____<----1-----1---------<
252_2____<-----------1------1-<
239_2____<1----1--------------<
238_2____<----1-------1-------<
232_2____<--1---------------1-<
163_2____<---------1----1-----<
091_2____<-------------1-1----<
047_2____<1------------------1<
042_2____<---------11---------<
039_2____<----1--1------------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Bạc Liêu (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 30/6
-> để tham khảo kết quả xổ số Bạc Liêu ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
899
7?81
6??85 ??57 ??06
5??06
4???70 ???98 ???06 ???47 ???14 ???37 ???32
3???37 ???14
2???70
1???72
ĐB???06
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
85-99-57-70-06-72
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
57-99
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Bạc Liêu 30/06/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 54 - 41

300 01 02 03 04 05 06 07 08 009
10 11 12 13 14 *15 16 17 18 19
20 21 22 523 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 239
40 41 642 443 944 45 46 047 48 49
50 51 852 53 54 55 56 57 58 59
60 61 262 63 64 65 66 67 68 69
270 71 172 73 74 375 76 77 78 79
80 81 82 63832 84 17885 186 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...