Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Bạc Liêu.
KQXS Bạc Liêu 21/04/2015
GiảiKết quả
857
7458
65652-7368-3875
57435
407042-58727-86700-14877-88158-92245-36480
380424-68347
221364
170069
ĐB422246
Kết quả mới của XSKT Bạc Liêu được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Bạc Liêu 14/04/2015
GiảiKết quả
847
7622
62984-5041-1171
57859
448094-84449-96939-28346-32402-22628-56718
308938-98252
241132
168797
ĐB396953
KQXS Bạc Liêu 07/04/2015
GiảiKết quả
853
7032
62498-8484-8136
57541
400238-39309-38617-12739-28375-18891-38020
384389-75649
298750
114637
ĐB759297
KQXS Bạc Liêu 31/03/2015
GiảiKết quả
886
7011
63595-2395-9609
57406
427918-39379-62570-43888-14460-69091-36719
315041-95777
249853
123827
ĐB663793
KQXS Bạc Liêu 24/03/2015
GiảiKết quả
815
7535
65335-7564-3458
59639
431706-59043-29431-35373-52569-79871-69352
388254-98489
290163
134740
ĐB598149
Note: Kết quả xổ số Bạc Liêu (kqxs Bạc Liêu) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Bạc Liêu (BL) được cập nhật đầy đủ để dò số Bạc Liêu thay thế vé dò Bạc Liêu. Thống kê xổ số (tk xs) Bạc Liêu được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso baclieu). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Bạc Liêu, kqxs BL, kqxsBL, xskt Bạc Liêu, xskt BL, xs Bạc Liêu, tkxs Bạc Liêu, thống kê xs Bạc Liêu, thống kê sx Bạc Liêu, thống kê xskt Bạc Liêu, xs kiến thiết Bạc Liêu, kq xs Bạc Liêu, kết quả xs Bạc Liêu, kq xổ số Bạc Liêu, xổsố Bạc Liêu, sổxố Bạc Liêu, dự đoán xs Bạc Liêu, dò kqxs Bạc Liêu, ketquaxoso Bạc Liêu, ketquaxosobaclieu, xosokienthietbaclieu, kqxskt Bạc Liêu, kqxskt baclieu, dự đoán xổ số Bạc Liêu, dự đoán xổ số baclieu, dudoanxoso baclieu, xosokienthiet baclieu, đài Bạc Liêu, dò số Bạc Liêu, dò số BL. chu kỳ xổ số Bạc Liêu, kqxsBạc Liêu, kqxsbaclieu, xsktBạc Liêu, xsktbaclieu, xsktBL, kqxskt, xổ số Bạc Liêu trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Bạc Liêu
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Bạc Liêu.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
3_182___________________032____043_____037____
8_181___________________036_____031____043____
7_167__________________031____037_____040____
9_166__________________026____037_____042____
5_166__________________034____046______039____
4_162_________________040_____040_____029___
0_159_________________033____038_____030___
1_157_________________030____033____036____
2_156_________________043_____026____030___
6_144_______________035_____029____034___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 52-46
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
52_5_____148<11--1--11-----------<
49_5_____126<-11-11------1-------<
06_5_____124<---11-11---1--------<
53_5_____123<-111----1-----1-----<
88_8________119<---1--11-1--1-1--2--<
35_6______115<1---21-11-----------<
18_7_______114<-1-1-3-1--------1---<
39_7_______112<-11-1--1---------12-<
93_6______110<---1---1---1-111----<
41_5_____106<-111------2---------<
91_6______102<--11-21------------1<
69_4____092<1---11-------1------<
71_3___089<-1--1---1-----------<
38_6______087<-11-----1-1--1----1-<
64_3___087<1---1---1-----------<
59_5_____086<-1---1-1--------11--<
47_4____084<11-------11---------<
46_4____084<11-------11---------<
32_4____083<-11-----1------1----<
27_6______080<1--1-----1-12-------<
97_6______079<-11------1---1--11--<
70_5_____079<---1---11-----1---1-<
84_6______078<-11----1-------2-1--<
37_4____066<--1--1-----11-------<
26_5_____064<-----11-11--------1-<
77_4____064<1--1-------1------1-<
68_3___063<1-----1--1----------<
43_6______061<----1-21------2-----<
57_5_____060<1-----1----1--11----<
89_6______059<--1-1---1---1---1--1<
75_6______058<1-1------------1---3<
58_5_____058<2---1---------1---1-<
09_4____058<--11----------2-----<
95_6______054<---2---1--1--11-----<
24_2__052<1-----1-------------<
56_5_____051<------11-1---11-----<
54_5_____051<----1-1---11----1---<
02_3___051<-1----1-----------1-<
60_6______049<---1-----12--1-----1<
42_3___049<1-------1-------1---<
48_6______045<------11----112-----<
05_6______043<-----11------11-1--1<
50_2__042<--1------1----------<
94_4____041<-1--------1-----1--1<
28_2__039<-1---------1--------<
73_6______038<----11---------2-11-<
30_6______038<------1--1--11---2--<
00_3___037<1-----------1----1--<
03_5_____036<-----2---1---1----1-<
11_3___036<---1------1------1--<
13_3___035<------1-1-------1---<
79_2__035<---1------1---------<
36_2__035<--1--------1--------<
80_1_033<1-------------------<
45_3___032<1--------------1---1<
55_5_____031<-------2--1-2-------<
22_2__031<-1-----------------1<
98_1_031<--1-----------------<
20_1_031<--1-----------------<
16_7_______030<------1----11-2----2<
01_6______030<------1----1-2-1--1-<
31_4____030<----1----2--------1-<
17_4____030<--1-------------21--<
86_3___030<---1-----------1--1-<
19_2__030<---1-----------1----<
67_4____028<-----1----1----1--1-<
74_5_____027<---------2-11---1---<
61_3___026<-------1----11------<
40_3___025<----1--------1--1---<
62_2__025<-----1----1---------<
23_2__023<--------2-----------<
92_2__022<--------1-1---------<
63_1_021<----1---------------<
51_4____020<-------1---3--------<
15_4____020<----1----------1--11<
83_1_020<-----1--------------<
21_1_017<--------1-----------<
04_1_017<--------1-----------<
12_3___014<---------1----1----1<
33_2__013<--------1----------1<
82_4____012<---------1------2-1-<
99_3___012<----------1----1-1--<
90_3___011<-----------2-1------<
29_4____009<-----------1----12--<
72_2__009<------------1--1----<
08_3___007<-------------1-1---1<
78_2__007<------------1----1--<
65_2__007<----------1--------1<
66_1_006<------------1-------<
25_1_006<------------1-------<
34_2__005<---------------11---<
81_1_005<-------------1------<
44_1_002<----------------1---<
87_1_001<-----------------1--<
76_2__000<------------------2-<
07_2__000<-----------------1-1<
96_0000<--------------------<
85_0000<--------------------<
14_0000<--------------------<
10_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
388_3______<------1----------2--<
254_3______<----1-1----1--------<
201_3______<------1------1-1----<
938_2____<-1-----------1------<
916_2____<------------1-1-----<
888_2____<---1-----1----------<
873_2____<-----1---------1----<
856_2____<-------1------1-----<
827_2____<---1-------1--------<
793_2____<---1---1------------<
788_2____<-------1----1-------<
760_2____<----------2---------<
727_2____<1-----------1-------<
718_2____<-1---1--------------<
700_2____<1-----------1-------<
682_2____<---------1------1---<
651_2____<-------1---1--------<
637_2____<--1--1--------------<
591_2____<-----1-------------1<
584_2____<-------1---------1--<
570_2____<---1---1------------<
569_2____<----1--------1------<
548_2____<-------1------1-----<
497_2____<---------1---1------<
495_2____<----------1---1-----<
486_2____<---------------1--1-<
484_2____<--1------------1----<
458_2____<1---1---------------<
431_2____<----1----1----------<
429_2____<----------------11--<
416_2____<-----------1-------1<
403_2____<-----1---1----------<
375_2____<--1------------1----<
368_2____<1--------1----------<
330_2____<------------11------<
274_2____<---------1--1-------<
252_2____<-1------1-----------<
205_2____<-----1----------1---<
202_2____<------1-----------1-<
195_2____<-------1-----1------<
139_2____<-------1----------1-<
130_2____<---------1-------1--<
094_2____<-1-----------------1<
091_2____<---1-1--------------<
041_2____<-1-1----------------<
038_2____<----------1-------1-<
026_2____<-----1---1----------<
011_2____<---1------1---------<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Bạc Liêu (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 21/4
-> để tham khảo kết quả xổ số Bạc Liêu ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
877
7?70
6??88 ??68 ??43
5??46
4???59 ???64 ???32 ???88 ???77 ???52 ???41
3???27 ???32
2???18
1???27
ĐB???46
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
43-46-77-52-18-27
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
52-46
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Bạc Liêu 21/04/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 35 - 35

700 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 424 25 26 727 28 29
30 31 32 33 34 435 36 37 38 39
40 41 042 43 44 245 22246 347 48 49
50 51 652 53 54 55 56 *57 14582 59
60 61 62 63 364 65 66 67 368 069
70 71 72 73 74 875 76 877 78 79
480 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...