Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Bạc Liêu.
KQXS Bạc Liêu 18/11/2014
GiảiKết quả
878
7696
68879-0939-7565
55876
489307-30934-21709-56099-94587-94988-14114
336173-62807
212885
139690
ĐB600800
Kết quả mới của XSKT Bạc Liêu được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Bạc Liêu 11/11/2014
GiảiKết quả
806
7674
64996-0954-9665
53094
475350-41822-47660-25606-57750-79603-11293
316755-77302
238608
148023
ĐB608943
KQXS Bạc Liêu 04/11/2014
GiảiKết quả
883
7853
61767-0364-8035
50310
481623-16598-00152-65605-89273-57542-07171
368624-49456
261990
120754
ĐB554106
KQXS Bạc Liêu 28/10/2014
GiảiKết quả
843
7139
68284-5665-5276
53834
434813-09575-82152-86984-55830-84456-82148
352524-64879
220163
181032
ĐB449349
KQXS Bạc Liêu 21/10/2014
GiảiKết quả
870
7100
69483-9674-6660
54023
410451-47829-37116-31168-89310-45940-49476
333839-11693
250338
104570
ĐB281284
Note: Kết quả xổ số Bạc Liêu (kqxs Bạc Liêu) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Bạc Liêu (BL) được cập nhật đầy đủ để dò số Bạc Liêu thay thế vé dò Bạc Liêu. Thống kê xổ số (tk xs) Bạc Liêu được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso baclieu). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Bạc Liêu, kqxs BL, kqxsBL, xskt Bạc Liêu, xskt BL, xs Bạc Liêu, tkxs Bạc Liêu, thống kê xs Bạc Liêu, thống kê sx Bạc Liêu, thống kê xskt Bạc Liêu, xs kiến thiết Bạc Liêu, kq xs Bạc Liêu, kết quả xs Bạc Liêu, kq xổ số Bạc Liêu, xổsố Bạc Liêu, sổxố Bạc Liêu, dự đoán xs Bạc Liêu, dò kqxs Bạc Liêu, ketquaxoso Bạc Liêu, ketquaxosobaclieu, xosokienthietbaclieu, kqxskt Bạc Liêu, kqxskt baclieu, dự đoán xổ số Bạc Liêu, dự đoán xổ số baclieu, dudoanxoso baclieu, xosokienthiet baclieu, đài Bạc Liêu, dò số Bạc Liêu, dò số BL. chu kỳ xổ số Bạc Liêu, kqxsBạc Liêu, kqxsbaclieu, xsktBạc Liêu, xsktbaclieu, xsktBL, kqxskt, xổ số Bạc Liêu trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Bạc Liêu
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Bạc Liêu.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
0_182___________________024___047______045____
6_173__________________037_____037_____037____
9_165_________________036_____041_____032___
8_165_________________033____033____040____
3_163_________________035_____034____045____
2_163_________________033____039_____031___
4_162_________________029____028____039____
1_159_________________044_____031____029___
5_158_________________032____035_____027___
7_150________________037_____035_____035____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 65-98
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
65_7_______152<11-1---11----11-----<
39_6______133<1--111-----1---1----<
23_10__________130<-11-11----11-2---1-1<
07_8________116<2----2111----------1<
10_6______107<--1-1--1--11-------1<
90_9_________106<1-1--1---1----2-1-11<
06_8________097<-21---11---1---1--1-<
34_6______094<1--1--1-----1-11----<
76_5_____091<1--11----------11---<
74_3___091<-1--1-1-------------<
79_5_____088<1--1----11--------1-<
73_5_____087<1-1----1---1--1-----<
00_3___087<1---1---1-----------<
16_6______071<----11-1-1----11----<
48_3___070<---1--1---1---------<
88_3___069<1-----1-1-----------<
98_5_____068<--1--1---------111--<
96_2__068<11------------------<
93_5_____067<-1--1-------1-1----1<
60_3___066<-1--1--------1------<
78_5_____065<1----1---1--1----1--<
09_4____065<1------1-1--1-------<
43_2__065<-1-1----------------<
54_3___064<-11--------------1--<
22_2__063<-1---1--------------<
24_5_____062<--11--------1---2---<
08_5_____062<-1----1---12--------<
83_3___062<--1-1--------1------<
71_4____061<--1--1------1---1---<
52_2__061<--11----------------<
94_6______059<-1----1--2--------11<
63_6______058<---1----1-11---2----<
13_5_____056<---1---1--3---------<
68_4____054<----1-1-1---------1-<
56_4____053<--11---------------2<
03_4____053<-1------1---1----1--<
70_5_____051<----2-----111-------<
61_5_____051<-----1--11-1----1---<
55_5_____051<-1---------1----111-<
42_4____050<--1----1--1--------1<
53_3___050<--1-----1----1------<
32_5_____049<---1-----2--1-1-----<
91_6______046<------11----11-1-1--<
84_4____046<---21-------------1-<
87_3___046<1--------1---1------<
80_5_____045<--------111---1----1<
38_4____045<----1--1--1---1-----<
02_5_____044<-1--------1-1------2<
49_4____041<---1-------11----1--<
40_2__041<----11--------------<
50_7_______040<-2-----------131----<
19_3___039<-------11--1--------<
58_5_____038<------1-1--1-----11-<
01_3___038<-----11---------1---<
41_4____037<--------11-1-1------<
89_6______036<-------1---2---111--<
05_2__036<--1-------1---------<
26_5_____035<-------11--1------11<
35_3___035<--1----------1--1---<
64_3___033<--1-----------1--1--<
99_1_033<1-------------------<
27_4____032<------1-1-------1-1-<
14_2__032<1---------------1---<
75_1_030<---1----------------<
62_5_____029<-------1-------111-1<
20_3___029<-----1---1-------1--<
85_2__029<1------------------1<
30_2__029<---1------------1---<
47_3___028<------1---1---1-----<
04_5_____026<---------11-1---2---<
67_3___026<--1----------------2<
97_3___023<------1------1--1---<
82_2__023<-----1------1-------<
45_2__023<-----1------1-------<
33_2__023<-------1--1---------<
28_5_____022<--------1---2--1--1-<
95_2__021<------1------1------<
46_2__021<-----1--------1-----<
29_1_021<----1---------------<
69_1_020<-----1--------------<
21_2__019<--------1----1------<
18_1_019<------1-------------<
37_4____018<-------1-------1-1-1<
51_2__018<----1-------------1-<
86_4____016<---------1---1---2--<
92_2__016<------1-----------1-<
25_2__015<-------1----------1-<
12_2__014<---------1-----1----<
17_4____012<----------1----1-11-<
59_1_011<---------1----------<
44_2__010<------------1-1-----<
57_3___006<-------------1---11-<
36_1_005<-------------1------<
31_1_005<-------------1------<
11_1_004<--------------1-----<
72_2__003<---------------1--1-<
81_1_003<---------------1----<
15_1_000<------------------1-<
77_0000<--------------------<
66_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
750_3______<-1------------11----<
665_3______<-1-1----1-----------<
523_3______<-----------1-2------<
189_3______<-------1---1----1---<
023_3______<-1--11--------------<
976_2____<---------------11---<
937_2____<-------1-------1----<
934_2____<1--------------1----<
928_2____<------------1--1----<
879_2____<1--1----------------<
850_2____<-------------11-----<
827_2____<------1---------1---<
816_2____<-------1------1-----<
773_2____<-------1---1--------<
755_2____<-1---------1--------<
754_2____<--1--------------1--<
738_2____<-------1------1-----<
691_2____<-------1----1-------<
690_2____<1---------------1---<
674_2____<-1--1---------------<
660_2____<-1--1---------------<
617_2____<----------1----1----<
606_2____<-1----------------1-<
590_2____<---------1----1-----<
589_2____<-----------1---1----<
547_2____<------1-------1-----<
507_2____<-------11-----------<
506_2____<-------1---1--------<
495_2____<------1------1------<
456_2____<--11----------------<
439_2____<-----1---------1----<
364_2____<--1--------------1--<
350_2____<-1------------1-----<
316_2____<-----1---1----------<
310_2____<--1-1---------------<
309_2____<-------1----1-------<
302_2____<-1----------1-------<
298_2____<-----1----------1---<
284_2____<---11---------------<
180_2____<---------1----1-----<
178_2____<---------1-------1--<
171_2____<--1---------1-------<
163_2____<---1------1---------<
152_2____<--11----------------<
108_2____<----------11--------<
062_2____<---------------1---1<
048_2____<------1---1---------<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Bạc Liêu (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 18/11
-> để tham khảo kết quả xổ số Bạc Liêu ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
890
7?83
6??09 ??39 ??39
5??76
4???98 ???65 ???93 ???79 ???23 ???16 ???07
3???73 ???76
2???22
1???65
ĐB???23
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
23-93-98-65-09-76
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
65-98
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Bạc Liêu 18/11/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 94 - 10

00800 01 02 03 04 05 06 83072 08 709
10 11 12 13 114 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 934 35 36 37 38 939
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 565 66 67 68 69
70 71 72 173 74 75 876 77 *78 879
80 81 82 83 84 885 86 587 988 89
690 91 92 93 94 95 696 97 98 099

...